Khách hàng

Danh sách khách hàng sử dụng tủ bếp tại Tủ Bếp Quốc Cường

Do trong thời gian qua chúng tôi không chú trọng chụp lại các hình ảnh thi công, hoàn thiện và bàn giao tủ bếp cho khách hàng và một vài lý do khác nên không chụp lại sản phẩm hoàn thành. Nên danh sách khách hàng còn thiếu.

Chúng tôi sẽ cập nhật các hình ảnh thi công, hoàn thiện và bàn giao tủ bếp cho khách hàng tại đây.

tu-bep-quoc-cuong

tu-bep-quoc-cuong-2

 

tu-bep-quoc-cuong-3

 

tu-bep-quoc-cuong-4

tu-bep-quoc-cuong-5

tu-bep-quoc-cuong-6

tu-bep-quoc-cuong-7

tu-bep-quoc-cuong-8

tu-bep-quoc-cuong-9

tu-bep-quoc-cuong-10

 

Đang cập nhật..

Xem thêm phản hồi từ khách hàng trên https://www.facebook.com/tubepgoquoccuong

Khách hàng
Đánh giá

Bình luận Facebook